DELTION

Språk: Grekiska
Startår: 1976
Utgivare: Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Postadress: S:t Georgios Kyrka, Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm
Telefon: 08-612 34 81
Prenumerationspris: Frivilliga avgifter
Antal nummer/år: 4-6
Postgiro: 835 1090-9
Upplaga: 500

Deltion (bulletin) är i första hand en medlemstidning. Den informerar om vad som händer inom kyrkan, skriver om gudstjänster och sociala aktiviteter inom kyrkan samt citerar föredrag. Deltion informerar också om verksamheten i de ortodoxa kyrkorna runt om i världen.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000