DESH-BIDESH


Språk: bengali
Startår: 1996
Utgivare: Anisur Rahman
Postadress: c/o Rahman, Tetorpsvägen 113, 194 39 UPPLANDS VÄSBY
Telefon: 08-591 209 29
Prenumerationspris: (6 nr/år)
Postgiro: 469 61 20-7
Org.nr: 802404-3526
E-post: deshbidesh@hotmail.com
Inför annonser.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat augusti 2005.