DIASPORA/DIJASPORA


Språk: svenska och serbiska
Startår: 1998.
Utgivare: Bospa förlag
Postadress: Åsbovägen 68, 152 52 Södertälje
Telefon: 08-550 62 873
Telefax: 08-550 62 873
Mobil: 073 730 67 50
E-post: dijaspora@bredband.nu
Prenumerationspris 2007: 100 kr/år, institutioner och organisationer 150 kr/år, 20 kr lösnummer
Antal nummer/år: 6
Plusgiro: 498 09 34-6
Bankgiro: 5412-5745
Upplaga: 2000
ISSN 1402-9308
Hemsida: http://www.dijaspora.nu

Diaspora är en tvåspråkig tidskrift om kultur och folkbildning. Den skiljer sig något från andra tidskrifter som finns ute på tidningsmarknaden. Diaspora kommer ut på svenska och seRbiska med olika artiklar om konst, skönlitteratur, folkdans, film, intervjuer med eldsjälar, mm. Artiklarna handlar både om svenskar och invandrare. Tidskriften visar också respekt för andra språk som behärskas och talas av andra medborgare från det forna Jugoslavien. Tidskriften är både innehållsrik och levande - två tidningar i en tidskrift.

Tillbaka


Till html 23 maj 2000. Senast ändrat oktober 2007.