DIRAASAAT KURDISTAANIYYA -
KURDISTAN STUDIES

Språk: arabiska och engelska. Från och med 2002: arabiska, engelska, kurdiska och svenska
Startår: 1999
Ugivare: Kurdistan Studies Press
Postadress: Box 1702, 751 47 Uppsala
Tel: 018-36 48 04
Mobil: +46 (0)73-646 80 85
Fax: 018-36 48 04
E-post: kurdistanstudies2000@yahoo.se
Prenumerationspris 2006: 200 kr enskilda (Europeiska länder 30 euro, andra länder 40$), institutioner 250 kr (Europeiska länder 35 euro, andra länder 45$ (2 nr/år)
Plusgiro: 498 45 43-1
ISSN 1404-0425

Syftet med denna, den första arabisk-engelska tidskriften om kurdistanier (numera även på svenska och kurdiska), är att skapa en demokratisk medvetenhet bland kurdistanier, att förstå att fred och frihet går ihop, att skapa förståelse bland arab- och engelsktalande folkgrupper för att stödja kurdiska och andra minoriteters mänskliga rättigheter i Kurdistan. Ett demokratiskt pluralistiskt samhälle där kurder och alla nationella och religiösa minoriteter lever i fred, frihet och rättvisa, att sprida kunskap om Kurdistan, dess folk, historia, kultur och politisk utveckling.

Tillbaka


Till html december 2000. Senast ändrat november 2006