DITURIA

Revistë mujore për fëmijë, të rinjë, prindër dhe mësues

Språk: albanska och svenska
Startår: 2007
Utgivare: QKSH "Migjeni", Albansk Kulturcenter "Migjeni"
Postadress: c/o Studiefrämjandet, L. Kyrkogatan 20, 503 07 Borås
Prenumeration: gratis till föreningsmedlemmarna (10 nr/år)

Kulturtidskrift med information till albanska barn, ungdomar, föräldrar och lärare.

Tillbaka


Senast ändrat maj 2007