SLOVENSKI GLAS


Slovensk röst

Språk: slovenska, svenska
Startår: 1996
Till och med maj 2011 utgiven med titeln: Drustveno glasilo Utgivare: Kulturföreningen Slovenija
Postadress: Vallmov. 10, 293 34 Olofström
E-post: slovenija.olofstrom@telia.com
Telefon/fax: 0457-771 85
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (5 nr/år)
Plusgiro: 73 23 65-2
Upplaga 150
ISSN 2000-9453

Tillbaka


Senast ändrat mars 2012.