EESTI PÄEVALEHT

Språk: estniska
Startår: 1971
Utgivare: Eesti Päevaleht Förlags AB
Postadress: Box 477, 101 29 Stockholm
Telefon (redaktion): 08-411 62 72
Telefon (prenumerationer): 08-21 84 46
Telefax: 08-411 14 42
E-post: epl@comhem.se
Prenumerationspris: 890 kr (52 nr/år), 375 kr 4 månader
Plusgiro: 15 67 70-0
SE Swift: ESSE SESS
IBAN (electronic): SE0250000000052083331745
Inför annonser
ISSN 1090-0283
Hemsida: http://www.eestipaevaleht.se

Eesti Päevaleht/Estniska Dagbladet är sverige-esternas allmänna nyhetstidning på estniska, som utkommer en gång i veckan. En spalt på svenska med sammanfattning av viktigare nyheter förekommer. Lösnummer-försäljning förekommer ej - hela upplagan är prenumererad.
Eesti Päevaleht/Estniska Dagbladet kan karaktäriseras som en partipolitiskt obunden, allmän nyhetstidning med speciell inriktning på estniska förhållanden. Nyheter, reportage, kulturdebatt etc med anknytning till den estniska minoriteten i Sverige dominerar, men även nyheter från Estland och om de estniska kolonierna i andra länder förekommer ofta.
Tidningen når flertalet estniska hushåll i Sverige. Ett stort antal estniska organisationer, kyrkliga församlingar, kultursamfund etc publicerar regelbundet och utan avgift meddelanden om sin verksamhet i tidningen. Den är därmed en viktig förbindelselänk mellan esterna i Sverige och en förutsättning för det rikt utvecklade kultur- och föreningslivet bland dessa.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2008