ELÄVÄT KIVET - LEVANDE STENAR


Språk: finska, svenska
Startår: 1967
Utgivare: Finska Församlingen i Stockholm
Postadress: Box 2281, 103 17 Stockholm
Telefon: 08-20 52 63
Telefax: 08-20 03 26
Prenumerationspris: gratis (4 nr/år)
Upplaga: 12 000

Församlingsblad för finska församlingen i Stockholm.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000.