EMIGRANTEN

ORGAN FÖR SVENSKA EMIGRANTINSTITUTET OCH EMIGRANTINSTITUTETS VÄNNER

Språk: svenska
Startår: 1976
Utgivare: Svenska Emigrantinstitutet
Postadress: Box 201, 351 04 Växjö
Telefon: 0470-201 20
Fax: 0470-394 16
E-post: vanfo@swemi.se
Prenumerationspris: 175 kr för vanlig medlem, 25 kr för familjemedlem, 300 kr för institutioner, 600 kr för företag (4 nr/år)
Plusgiro: 483 81 61-0
Bankgiro: 459-6375
Hensida: http://www.swemi.se/

Tidningen behandlar i huvudsak vad som händer i utvandrarnas Hus i Växjö och utvandringsrelaterade frågor. En viss inriktning mot invandring har påbörjats genom samarbete med Växjö universitet och olika intervjuprojekt.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat januari 2008.