ETTEHADIEH


Språk: persiska
Startår: 1995
Utgivare: Iranska Riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 7033, 172 07 Sundbyberg
Telefon: 08-28 64 24
Fax: 08-28 43 60
E-post: info@iranskariksforbundet.org
Postgiro: 636 28 14-3
Prenumeration: ingår i medlemsavgiften (12 nr/år) ISSN 1400-4542
Hemsida: www.ettehadieh.org

Tillbaka


Senast ändrat augusti 2005