EUROTURK

Den nya generationens röst

Språk: svenska, turkiska
Utgivare: Turkiska Ungdomsförbundet (TUF)
Postadress: Wargentinsgatan 5C, 112 29 Stockholm
Telefon: 08-652 23 05
Fax: 08-652 24 41
E-post: info@euroturk.nu
Prenumerationspris: 100 kr privatpersoner, 200 kr myndigheter, skolor, företag (4 nr/år)
Plusgiro: 645 40 66-9
Org.nr 802402-1860
Annonser: ring 08-652 23 05
Hemsida: http://www.tuf.nu

En plattform för turkiska ungdomar i Sverige. Förhoppningsvis också en mötesplats för Sveriges alla ungdomar med rötter här eller i olika länder.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat januari 2012.