EXPO


Språk: svenska
Startår: 1995 (1999-2002 tillsammans med Svartvitt).
Utgivare: Stiftelsen Expo
Postadress: Box 349, 111 73 Stockholm
Telefon: 08-652 60 04
Telefax: 08-652 60 04
E-post: info@expo.se
Prenumerationspris 2003: 250 kr (4nr/år)
Postgiro: 111 111 11-1
ISSN 1400-9846
Hemsida: http://www.expo.se

Expo skriver om rasism, nazism och liknande för att bedriva upplysnins- och informationsarbete kring dessa frågor. I fokus står främst den organiserade rasismen och dess olika former och innehåll. Målgruppen för tidningen är allmänhet, invandrare, massmedia, politiker, polis, myndigheter och organisationer.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2003