FARDA


Språk: pashto
Startår: 1997. Upphörde september 2003 med nr 29.
Utgivare: Afghanska Penklubben
Postadress: Box 150 29, 104 65 Stockholm
Tel 08-716 26 35
Fax 08-646 86 04
E-post: info@farda.org
Postgiro: 445 68 71-5
Prenumerationspris 2005: 150 kr (Sverige), 25 euro (EU-länder), 30$ (övriga länder)
Hemsida: http://www.farda.org/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat juli 2005