FOKUS AFRIKA

Sveriges Afrikamagasin

Språk: svenska
Startår: 2009
Utgivare: Fokus Afrika
Postadress: Tidskriftsverkstaden, Östgötagatan 27, 116 25 Stockholm
Telefon: 08-641 99 05
Fax: 08-641 99 25
E-post: fokusafrika@home.se
Prenumerationspris: 260 kr (4 nr/år)
Bankkonto: 5255 10 257 45.
ISSN 2000-2459
Upplaga: 2000

Tillbaka


Till html augusti 2009.