GEFLEN SUOMALAINEN

Språk: finska
Utgivare: Finska Klubben i Gävle
Postadress: N.Nyvallsvägen 42, 804 23 Gävle
Telefon: 026-19 65 70
Fax: 026-66 95 01
E-post: info@fkig.nu
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, 200 kr vuxen (4 nr/år)
Plusgiro: 28 96 59-5
Hemsida: http://www.fkig.nu/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2006.