GEMEINDEBLATT

Språk: tyska
Startår:1925
Utgivare: Tyska S:ta Gertruds Församling
Postadress: Svartmangatan 16 A, 111 29 Stockholm
Telefon: 08-411 11 88
Telefax: 08-24 29 04
E-post: info@st-gertrud.se
Prenumerationspris: 50 kr inom Sverige, 80 kr utlandet (7 nr/år)
Plusgiro: 49 59-3
Upplaga 2200
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/deutschegemeinde

Gemeindeblatt der Deutschen St. Gertruds Gemeinde in Stockholm startade 1925. Den är skriven på tyska. Församlingsbladets innehåll är blandat, dels information om församlingens verksamhet, dels artiklar om religiösa- och samhällsfrågor. Dessutom finns artiklar över utvecklingen av protestantiska kyrkan i Tyskland. Tyska S:ta Gertruds Försaqmling är protestantisk och tillhör Svenska Kyrkan (Stockholms stift). Den grundar sig på privilegier som Johan III givit församlingen 1571.

Tillbaka


Senast ändrat mars 2012.