GEMEINDEBRIEF


Språk: tyska
Startår: 1953
Utgivare: Tyska Evangeliska Församlingen i Malmö
Postadress: Marietorps allé 23, 217 74 Malmö
Telefon: 040-26 55 45
Fax: 040-26 55 45
E-post: m-35417@mailbox.swipnet.se
malmoe@deutsche.gemeinde.de
Prenumerationspris 2001: ingår i medlemsavgiften
Postgiro: 3 93 35-5
Upplaga: 550
Hemsida: http://www.geocities.com/Paris/5002/
http://www.deutsche-gemeinde.de

Kyrkoblad för församlingens medlemmar.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000.