GREKER I NORDEN

ELLINISMÓS TOU VORRÁ

(Fortsätter Metanasteutika Nea och Paroikiaka Nea)

Språk: grekiska, svenska
Startår: 1976
1976-1994:5 med titel: Metanasteutika nea;
1994:okt.-1997:mars: Paroikiaka nea;
1997:1(ny numrering)-1999: Metanasteutika nea;
Från 2000 med ovanstående titel. Senaste nr 2:2010.
Utgivare: Grekiska Riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 19100, 104 32 Stockholm
Besöksadress: Hagalundsgatan 8, Solna
Telefon: 08-627 00 27
Fax: 08-627 00 26
E-post: etv@telia.com
Prenumerationspris: enskilda 150 kr, institutioner 250 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 85 40 03-1
Upplaga 3200
ISSN 1404-7624
Hemsida: http://www.grekiskariksforbundet.se

Greker i Norden innehåller grekiska och svenska nyheter, debattartiklar och litterära artiklar. Tidningen tar även upp allt som rör Grekiska Riksförbundets föreningsliv, har en barnsida och presenterar greker i Sverige och Grekland.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat januari 2016.