HAAPARANNAN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1979
Utgivare: Finska Föreningen i Haparanda
Postadress: Torget 1, 953 31 Haparanda
Telefon/fax: 0922-126 65
Prenumerationspris 2002: ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Annonser: 1/1 sida 800:-, 1/2 sida 400:-, 1/4 sida: 250 kr.
Upplaga: 400 ex.

Tillbaka


Senast ändrat november 2002.