HAJALNAMA


Språk: arabiska
Startår: 1999
Utgivare: Kawa förlag
Postadress: Box 3437, 165 23 Hässelby
Redaktion: Muhammad Hussaini, Chapmansgatan 4, 414 54 Göteborg
Tel & fax: 031- 24 92 62
E-post: hajalnama@hotmail.com
Prenumerationspris: 300 kr
Postgiro 4450659-0

Tidskrift om kurdisk litteratur på arabiska.

Tillbaka


Senast ändrat december 2004.