HAMBASTEGI

Språk: persiska och engelska, efter nr 75 separata versioner
Startår: 1989. Från och med nr 75, november-december 1997, till och med nr 87, mars 2000, utgiven i New york.
Från och med nr 88, september 2000, till och med 157, juli 2003, utgiven i London
Från och med nr 157, third edition, november-december 2006, utgiven i Nederländerna.
Utgivare: International Federation of Iranian Refugees (IFIR)
Postbus 1312 - 5602 BH Eindhoven - Netherlands
Tel: (+ 31) 630414073
Fax: (+31) 847542554
E-mail: farshadhoseini@yahoo.com
Kontakt i Sverige: Iranska Invandrar- och Flyktingrådens Riksförbund
Postadress: IFR, Box 11090, 404 22 Göteborg
Telefon: 031-711 711 4
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (12 nr/år persiska, 6 nr/år engelska)
Plusgiro: 20 09 74-4
Hemsida: http://www.hambastegi.org

Hambastegi är en kulturell tidskrift som innehåller debatt och samhällsinformation i barn-, ungdoms-, kvinno- och sociala frågor.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2007.