HAN IN HOEBO


Språk: koreanska
Utgivare: Koreanska Föreningen i Sverige
Postadress: Box 645, 101 29 Stockholm
Telefon/fax: 08-21 97 53
E-post: infokorean@koreaninsweden.org
Utkommer varannan månad.
Plusgiro: 22 94 76-7
Hemsida: www.koreaninsweden.org

Han in Hoebo startade i början av 60-talet i samband med bildandet av Koreanska föreningen i Sverige. Den är till största delen skriven på koreanska. Innehållet är blandat, dels information om föreningen och dess verksamhet, dels artiklar om det som händer i Korea och om koreansk kultur. Även svenska samhällsfrågor bevakas.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat november 2005.