HANA


Språk: kurdiska (sorani)
Utgiven: 1995-2003
Utgivare: Soleyman Ghasemiani (Kake)
Postadress: Box 6040, 424 06 Angered
Tel. 070-444 15 78
E-post: info@hana.se
ISSN 1401-1336
Hemsida: www.hana.se

Hana är en litterär, kulturell och social tidskrift.

Tillbaka


Till html november 2000. Senast ändrat februari 2006.