HETEROGÉNESIS


Språk: spanska, svenska
Startår: 1992
Utgivare: Konstföreningen Mulato Gil
Postadress: Box 760, 220 07 Lund
Org.nr: 84 50 02-2457
E-post: heterogenesis@heterogenesis.com
Tel/Fax: 046-15 93 07
Tel redaktion: 0418-66 06 47
Prenumerationspris: 150 kr, utanför Sverige 40 US$, lösnummer 40 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 28 31 71-7
ISSN 1103-1832
Hemsida: http://www.heterogenesis.com/

Heterogénesis är en tvåspråkig tidskrift för den visuella konsten vars mål är att skapa konstnärliga och konstveteskapliga broar mellan Skandinavien och Latinamerika. Namnet Heterogénsis står för den genesis av en heterogen konst och kultur som skulle innehålla värderingar för alla världsdelar. Tidningen innehåller teoretiskt material som koncentrerat sig i den Latinamerikanska konsten såväl som i ämnen av universellt intresse. Dessutom recenserar vi aktuella utställningar i Sverige och Danmark samt de viktigaste utställningarna i Europa och Latinamerika. I redaktionen sitter konstvetare och konstkritiker från Sverige och Latinamerika. Heterogénesis distribueras i Sverige och i flera länder i Latinamerika.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2007.