HÍRADÓ


Språk: ungerska, svenska
Startår: 1979
Utgivare: Ungerska Riksförbundet samt Föreningen Ungerska Huset
Postadress: c/o Újvári Tünde, Granbacksvägen 8 A, 178 32 Ekerö
Tel/fax: 08-38 48 60
E-post: hirado@smosz.org
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Plusgiro: 497 67 25-4
Upplaga 2 000
ISSN: 1103-7679
Hemsida: http://hirado.smosz.org/

Tidningen Híradó är i första hand till för information om tidigare och kommande aktiviteter inom Ungerska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer i Sverige.
Ungerska Riksförbundets Híradó informerar om övergripande händelser av riks- och internationell karaktär, medan Ungerska Husets A Magyar Ház Híradója innehåller motsvarande information av lokal, dvs. Stockholmskaraktär. I de båda bladdelarna har lokalförening säkrat utrymme för sin information.
Híradó är en politiskt och religiöst helt neutral tidning. Den enda fasta grund den står på är Helsingforskonventionens "Mänskliga rättigheter för alla!"
Híradó förmedlar viktig svensk samhällsinformation samt publicerar nyhetsklipp ur tidningar från både Ungern och övriga världen.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2016.