LA HOJA LATINOAMERICANA


Språk: spanska
Startår: 1983
Utgivare: CETAL, Centro de Estudios y Trabajo América Latina
Postadress: S:t Johannesgatan 2, 2 tr., 753 11 Uppsala
Telefon och fax: 018-10 17 38
E-post: carlos.arroyoreyes@telia.com
Prenumerationspris 2005: 120 kr (4 nr/år), lösnummer 15 kr plus porto
Postgiro: 44 37 65-3
ISSN 1650-5603
Hemsida: www.rodelu.net/lahoja/lahoja.htm

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2005.