HUJÅDÅ


Språk: svenska, assyriska, turkiska, arabiska
Startår: 1978
Ugivare: Assyriska Riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 180, 151 22 Södertälje
Telefon: 08-550 166 83
Telefax: 08-550 115 93
E-post: redaktionen@hujada.com
Prenumerationspris: enskild 365 kr, organisation 600 kr (4 nr/år)
Europa 50 euro, världen 60 $.
Plusgiro: 618 98 26-8
Annonser: helsida 5000 kr, 1/2 sida 3000 kr, 1/4 sida 1600 kr.
ISSN 0348-3525
Upplaga: 1200
Hemsida: http://www.hujada.com/

Assyriska Riksförbundets språkrör Hujådå utges på fyra språk, svenska, turkiska, arabiska och assyriska. Innehållet varierar, allt från idrottsliga och kulturella aktiviteter till aktuella frågor, debattämnen och politiska skrifter.
Tidningen startade för att täcka informationsbehovet hos den assyriska gruppen i allmänhet och svenska folkets behov av information om assyrier i synnerhet. Med åren har tidningen således etablerat sig i det svenska samhället och utgör numera en viktig och bindande länk mellan den assyriska gruppen och den oinvigde.

Tillbaka


Till html november 2002. Senast ändrat april 2009.