INCUMBENCIA

Språk: spanska
Startår: 27 juni 2008
Utgivare: Necchin DLC Media HB
Adress: Box 542, 136 25 Haninge
Telefon: 08-708 91 88
E-post: info@incumbencia.se
Prenumeration: 450 kr (50 nr/år), 250 kr (25 nr/sex mån), 140 kr (12 nr/tre mån).
Inför annonser
Org.nr 969734-3805
issn 2000-0359
Hemsida: http://www.incumbencia.se

Incumbencia är en veckotidning som presenterar det aktuella livet i Sverige för den spansktalande läsarkretsen. Tidningen uppfattas som ett komplement till den svenska media.

Tillbaka


Till html augusti 2008