INGRIA

Tidskrift för ingermanländsk kultur

Språk: svenska

Startår: 1984
Utgivare: Föreningen Ingria
Postadress (redaktion): c/o Jan Kustfält, Göketorpsgatan 30A, 416 56 Göteborg
Postadress (prenumerationer): c/o c/o Lauri Kemppi, Jordabalksvägen 62, 226 57 Lund
Telefon (prenumerationer): 046-12 76 51
Prenumerationspris: 160 kr inom Sverige, 190 kr övriga världen (4 nr/år)
Plusgiro: 55 84 69-3
E-post: ingria@ingermanland.nu
ISSN 0282-9614
Upplaga: 600
Hemsida: http://www.ingermanland.nu

Ingrias mål är att för en svenskspråkig publik sprida kännedom om Ingermanlands kultur och historia. Landskapet Ingermanland ligger vid Finska Viken och hörde till Sverige under stormaktstiden. Området befolkades med nybyggare från olika håll i det dåvarande Sverige. Majoriteten av dessa nybyggare kom från den östra rikshalvan, nuvarande Finland.
Ingria belyser på olika sätt ingermanländarnas kultur och bakgrund genom artiklar om historia, språkforskning, folksporter, musik, dikt, sång, hantverk, byggnadskonst, matkultur osv. Ingermanlands historia är en del av Sveriges historia.
Ingria bevakar det ingermanländska föreningslivet i Sverige, men ger också inblickar i ingermanländarnas situation i Ryssland, Estland, Finland och övriga delar av världen.

Tillbaka


>Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2014.