i&m

INVANDRARE & MINORITETER

Språk: svenska
Startår: 1974
Upphört med nr 2, 2012.
Utgivare: Stiftelsen Invandrare & Minoriteter
ISSN 1404-6857

I&M är en populärvetenskaplig facktidskrift om mångfaldens verklighet.
- beskriver hur samhälelt förändras genom migration och kulturmöten
- följer debatten och forskningen om invandrar- och minoritetsfrågor
- ger bakgrund och fördjupning till aktuella konflikter
- belyser olika etniska gruppers villkor i vardagen.
I&M vänder sig till alla som
- arbetar för ett mångkulturellt och integrerat samhället
- kommer i kontakt med människor ur olika etniska grupper i sitt arbete
- söker kunskap inom ämnesområdet.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2012.