INVANDRAREN


Språk: svenska, engelska, spanska
Startår: 1977-1999 i tryckt. Elektroniskt under 1998-1999. Upphört
Utgivare: Immigranternas Riksförbund
ISSN 0348-145x
Invandraren ger samhällsinformation till invandrare, särskilt om nya lagar, konsumentfrågor mm. Den presenterar invandrarnas verksamhet och fungerar som kontaktorgan mellan olika invandrargrupper och det svenska samhället. Invandraren bevakar samhällets insatser för flyktingar och invandrare och tvekar inte att ta ställning för en generös flyktingpolitik.
Medlemmar i Sveriges invandrarförfattares förbund och i Internationella konstnärer i Sverige medverkar regelbundet.
Immigranternas Riksförbunds medlemsföreningar bidrar med nyheter om sina arrangemang på olika orter i Sverige.
Förutom texter på svenska, engelska och spanska kan texter på andra språk förekomma.

Tillbaka


Senast ändrat november 2006.