Tidskriften Invandraren ger samhällsinformation till invandrare, särskilt om nya lagar, konsumentfrågor m.m. Den presenterar invandrarnas verksamhet och fungerar som kontaktorgan mellan olika invandrargrupper och det svenska samhället. Invandraren bevakar samhällets insatser för flyktingaroch invandrare och tvekar inte i att ta ställning för en generös flyktingpolitik.

På denna sida hittar du artiklarna publicerade 1997-1999. Texterna motsvarar den tryckta upplagan.

Medlemmar i Sveriges Invandrarförfattares Förbund och i Internationella Konstnärer i Sverige medverkar regelbundet.
Immigranternas Riksförbunds medlemsföreningar bidrar med nyheter om sina arrangemang på olika orter i Sverige.
Förutom text på svenska, engelska och spanska kan text på andra språk förekomma.
Invandraren utgavs 1978-1999 och utkom med fyra nummer per år.Miguel Benito april 2000