INVANDRARKRAFT

Språk: svenska
Startår: 1996-1999, 2002-
Utgivare: Invandrarpolitiska föreningen
Postadress: N.Skolgatan 8B, 211 52 Malmö
Telefon: 040-611 55 61
E-post: antidiskriminering.malmo@swipnet.se
Prenumerationspris: 120 kr (4 nr/år), medlemmar gratis
Postgiro: 74 59 85-2
ISSN: 1401-6168

Invandrarpolitiska föreningens organisationsblad.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2002.