INVANDRARKVINNAN


Språk: svenska
Startår: 1974
Utgivare: Riksförbundet Internationella föreningar för invandrarkvinnor
Postadress: Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm
Telefon: 08-30 21 89
Prenumerationspris: 110 kr (4-6 nr/år)
Postgiro: 7 11 00-2
upplaga: 2 500

Invandrarkvinnan vill vara ett språkrör mellan invandrarkvinnor, svenska kvinnor och det svenska samhället. Den tar fasta på invandrarkvinnornas problem men vill också dra in männen i diskussionen.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000.