JUDISK KRÖNIKA


Språk: svenska
Startår: 1932
Utgivare: Stiftelsen Judisk Krönika
Postadress: Box 5053, 102 42 Stockholm
E-post: judisk.kronika@swipnet.se
Telefon: 08-660 70 62 (ansv.utg.)
Tel/fax: 08-660 38 92 (red)
E-post: judisk.kronika@swipnet.se
Prenumerationspris: 350 kr, utlandet 450 kr (6 nr/år)
Plusgiro: 5 41 20-1
Inför annonser. Priser: från helsida 10 000 kr till 1/16 sida 800 kr
ISSN: 0345-5580
Hemsida: http://www.judiskkronika.se

I Judisk Krönika hittar du artiklar om judisk litteratur, film, konst, religion och filosofi. Även aktuell idé- och politisk debatt tas upp i tidningen, där många kända författare medverkar.
Judisk Krönika vänder sig inte enbart till judiska läsare utan når en bred icke-judisk läsekrets i Skandinavien.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000. Senast ändrat december 2007.