KALEVAN SENIORI

Språk: finska
Utgivare: Föreningen Kalevan Seniorit
Postadress: Box 25, 197 21 Bro
Besöksadress: Finnstastigen 72A, Bro
Telefon: 08-582 479 19
Fax: 08-582 475 20
E-post: kalevanseniorit@hotmail.com
Prenumeration: Ingår i medlemsavgiften. 100 kr/år.
Postgiro: 425 09 77-8
Organisationsnummer: 802413-4200

Informerar om aktiviteterna inom Föreningen Kalevan Seniorit.

Tillbaka


Senast ändrat december 2007.