KARMEL

Katolsk andlig tidskrift Språk: svenska
Startår: 1966 Utgivare: Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv
Postadress: Karmelitklostret, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck
Telefon: 042-22 11 42
Fax: 042-22 09 29 E-post: forlaget@karmel.se
Prenumerationspris: 80 kr/år i Sverige, 170 kr utlandet, 2 år utlandet 280 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 11 29 32-9
Bankgiro: 5018-8952
ISSN 0345-6099
Hemsida: www.karmel.se

Katolsk andlig tidskrift

Tillbaka


Till html augusti 2001. Senast ändrat mars 2012.