KENDIL

Språk: amhariska och svenska
Startår: 1997
Utgivare: Riksförbundet för Etiopier i Sverige
Postadress: Box 12, 127 21 Skärholmen
Telefon: 08-33 36 60
Fax: 08-33 36 60
E-post: res922002@yahoo.com

Förbundsbulletin för kunskapsförmedling och informationsspridning.

Tillbaka


Senast ändrat oktober 2003.