KIELIVIESTI

Suomi ja meänkieli Ruotsissa

Språk: finska
Startår: 1980
Utgivare: Språkrådet
Postadress: Kielineuvosto, Box 20057, 104 60 Stockholm
Besöksadress: Alsnögatan 7
Telefon: 08-455 42 20 (klo 9-12)
E-post: neuvonta(ā)kielineuvosto.se
Prenumerationspris: 200 kr, utlandet 280 kr (4 nr/år)
Upplaga: 1000
ISSN 0280-350X
Hemsida: http://www.kielineuvosto.se/

Kieliviesti vänder sig främst till tolkar, översättare, lärare, redaktörer, skribenter, fackliga ombud och alla andra som använder finska i Sverige och som är intresserade av att bevara och utveckla sin finska. Syftet med Kieliviesti är att sprida information om utvecklingen av finska språket och att skapa enhetlighet i sverigefinska terminologin. Termrekommendationerna avser ofta sådana begrepp som saknar motsvarighet i Finland eller vars finska motsvarighet av någon anledning inte kan användas i Sverige. Därtill publiceras artiklar om aktuell finsk språkvård och om utvecklingen av finskan. Vidare informerar tidskriften om finska språkets ställning och Språkrådets arbete, t.ex. ordlisteprojekt. Ytterligare en viktig uppgift är att informera om nyutkommen språkvårdslitteratur, om ordböcker mm.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2014.