KORENI

List Srba u Rasejannu = Serbiska folkets röst

Språk: serbiska
Startår: 1999
Postadress: Serbiska folkets röst "Koreni", Box 145, 139 24 Värmdö
Tel 076 80 82 800
Fax 08 570 20 440
E-post: koreni@telia.com
Prenumeration: lösnummerpris 40 kr (12 nr/år)
Plusgiro: 621 55 88-2
Hemsida: http://www.koreni.net/

Tillbaka


Till html april 2000. Senast ändrat december 2007.