KRAMFORSIN SUOMI-SEURAN TIEDOTUSLEHTINEN

INFORMATIONSBLADET FRÅN KRAMFORS FINSKA FÖRENING

Språk: finska
Startår: 2004. Ersätter Kramforsin suomalainen 1985-1993, 1997-2003. Utgivare: Kramfors Finska Förening
Postadress: Strandgatan 19 A, 872 35 Kramfors
Telefon & fax: 0612-107 73
E-post: kramfors.finskaforeningen@swipnet.se
Prenumerationspris 2005: 200 kr familj, 100 kr ensamstående (4 nr/år)
Bankgiro: 5684-1448

Medlemstidning.

Tillbaka


Till HTML Oktober 2005.