KURDISTANS SOL

Roja Kurdistanê

Språk: svenska
Startår: 1996
Ugivare: Kurdiska Röda Halvmånen (Heyva Sor a Kurdistané)
Postadress: Ankdammsgatan 24, 171 43 Solna
Tel: 08-27 36 85
Fax: 08-27 33 85
E-post: info@kurdiskarodahalvmanen.com
Prenumerationspris: stödmedlemmar 100 kr, (2 nr/år)
Postgiro: 22 86 76-3
Org.nr: 802017-6817
Hemsida: http://www.kurdiskarodahalvmanen.com

Med denna kvartalstidskrift vill Kurdiska Röda Halvmånen rapportera om kriget i Kurdistan och dess konsekvenser för människorna. Den vill göra KRHs mål och arbetsmetoder kända för allmänheten och informera givarna om KRHs hjälpprojekt.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat september 2008.