KUSTBON

Förbindelselänk för estlandssvenskarna

Språk: svenska
Startår: 1918 i Estland, från 1944 i Sverige
Utgivare: Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)
Postadress: Roslagsgatan 57, 1/2 trappa ned, 113 54 Stockholm
Telefon: 08-612 75 99
Fax: 08-612 77 85
E-post: kustbon@estlandssvenskarna.org
Prenumerationspris: 420 kr (4 nr/år), medlemmar i SOV, 395 kr inkl medlemsavgiften
Plusgiro: 35 13 11-6
Inför annonser. För annonspriser kontakta kansliet.
Upplaga 1400
ISSN 0345-6706
Hemsida: http://www.estlandssvenskarna.org/

Tidskriften Kustbon vill spegla dels estlandsvenskarnas liv i de forna hembygderna i Estland före avflyttningen, dels folkgruppens tillvaro i Sverige samt dels - på senare tid - hålla kontakt med den folkspillra som ännu är kvar i Estland och dennes förening Samfundet för Estlandssvensk kultur.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2012.