KVINNOR MOT FUNDAMENTALISM

Språk: svenska
Startår: 1991
Utgivare: Stödkommittén för kvinnor i Iran, SKI
Postadress: c/o Avaye Zan, Box 5125
163 05 Spånga
Tel 070-722 80 83
Prenumerationspris 2005: 80:-, Institutioner 100:-(2 nr/år)
Plusgiro 11 34 38-6
ISSN 1104-5035
Upplaga: 1000

Kvinnor mot fundamentalism (tidigare utgiven under namnet Kvinnor i Iran och fundamentalismen, och Kvinnor & fundamentalism) handlar om faran med religiös fundamentalism i ett kvinnoperspektiv. Tidskriften tar upp det fundamentalistiska hotet mot demokratin och kvinnornas rättigheter, vikten av sekularism och religionsfrihet i olika länder som Iran, Pakistan, Polen, USA, Egypten, Afghanistan ... och i Sverige.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat juli 2005.