LG LÄNSI-GÖTANMAA

Språk: finska
Startår: 1985.
Tidigare titel: Länsi-Götanmaa.
Från och med 2005 ingår i Ruotsi.se med titeln LG Länsi-Götanmaa.
Varianttitlar: LG-lehti, Länsi-Götanmaa lehti.
Utgivare: SFRF:s Västra Götalands distrikt
Postadress: c/o Axevallan kansankorkeakoulu, 532 72 Axvall
E-post: lgpiiri@axevalla.fhsk.se

Medlemstidning med organisationsinformation, minoritetspolitiska frågor, sverigefinsk kultur.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2006.