LÄNSITUULI

KIRKOLLINEN TIEDOTUSLEHTI LÄNSI-RUOTSISSA

Språk: finska
Utgivare: Göteborgs stift
Postadress: Box 11937, 404 39 Göteborg
Tel.: 031-771 30 00 (växel)
Fax: 031-771 30 30
E-post: arja.torkko-yacoubi@svenskakyrkan.se

Kyrkligt infoblad i Väst-Sverige.

Tillbaka


Senast ändrat april 2001.