IL LAVORATORE

Språk: italienska
Startår: 1971
Utgivare: Italienska Riksförbundet
Postadress: Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm
Telefon: 08-34 57 10
Fax: 08-31 92 80
E-post: rapezzi@fais-ir.com
Prenumerationspris: 150 kr (12 nr/år)
Bankgiro: 434-0345
Upplaga: 2000
ISSN 0281-7764
Annonser:
1 sida: 1500 kr, 1/2 sida 750 kr, 1/4 sida 325 kr.

Il Lavoratores syfte är att ge italienska arbetare i Sverige en egen tidning för att ta tillvara deras intressen, för att sprida information om deras rättigheter och skyldigheter i det nya landet och för att bibehålla kontakten med hemlandet och språket. Tidningen är också till för italienintresserade svenskar. Il Lavoratore innehåller artiklar om Italien och Sverige, information om invandrarnas situation i Sverige och Europa, intervjuer med medlemmar och direkt information från svenska myndigheter. Där finns också samhällsdebatt, italienskt föreningsliv, information för pensionärer, läsarspalt, matlagning och information om billiga resor till Italien.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat november 2007.