LIBERACIÓN

Språk: spanska
Startår: 1981
Utgivare: Föreningen Cuestión
Postadress: Box 18040, 200 32 Malmö
Besöksadress: Norra Grängesbergsg. 21, Malmö Telefon: 040-672 65 02
Prenumerationspris: 480 kr (52 nr/år)
Plusgiro: 67 96 27-0
E-post: liberacion@liberacion.com
Hemsida: http://www.liberacion.se/
Upplaga: 2350

Liberación har utkommit regelbundet i nästan femton år. Varje vecka förmedlas information om Sverige, Latinamerika och övriga världen. Dessutom tas aktuella teman upp i specialartiklar. Även sport, kultur, ekonomi och TV:s programinformation finns representerat i Liberación.
Dessutom kan Liberación vara av intresse för alla dem som talar eller läser spanska, då den har ett mycket aktuellt material avseende internationella händelser och nyheter.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2016.