LIEKKI

Språk: finska, även inslag på svenska kan förekomma
Startår: 1976
Utgivare: Föreningen för Sverigefinska Skribenter
Postadress: c/o Maire Dahlman, Svanäsvägen 41, 640 43 Ärla
Telefon: 016-51 57 06
E-post: maire.dahlman @ bredband.net
Chefredaktör: Jukka Helin, Storyhouse Helin, Spångastationsväg 71, nb, 163 53 Spånga
E-post: jukka@storyhousehelin.se
Prenumerationspris: 150 kr, Finland och övriga länder 170 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 28 00 49-8
Upplaga: 700
Annonser: helsida 1000 kr, halvsida 600 kr, 1/4 sida 400 kr, 1/8 sida 250 kr.
ISSN 0347-3597
Hemsida: http://www.liekki.se/

Liekki är först och främst ett forum för skrivande sverigefinnar, men även andra skribenter, konstnärer m m både i Finland och Sverige, bidrar till tidningen.
Dess huvudsakliga språk är finska, men den innehåller ibland noveller och dikter också på svenska. Den bevakar kulturhändelser både i Sverige och Finland, presenterar intressanta författare och andra kulturpersoner, nya böcker, även utanför Norden, intervjuar, recenserar, debatterar och kritiserar. En viktig uppgift anser sig tidningen ha som vårdare av det finska språket i Sverige, att hålla det levande och med i tiden.
Genom sina barn- och ungdomssidor vill tidningen också locka nya generationer av sverigefinnar att läsa och skriva på sitt modersmål.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat september 2007.