LOIHI

Språk: finska
Startår: 1991
Utgivare: VSFSF, Västsveriges Finska Skrivarlag (LRSKY Länsi Ruotsin Suomalainen Kirjottajayhdistys
Postadress: c/o Mauno Päämaa, Bredfjällsgatan 28, 424 35 Angered
Telefon: 031-98 15 81
E-post: siro@tiscali.se
Prenumerationspris 2006: 120 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 56 88 48-6
Annonser: helsida 300 kr, halvsida 170 kr, 1/4 sida 110 kr.
ISSN 1103-3975

Tillbaka


Till html december 2005.